Ενεργειακές εστίες Kratki (Κασέτα)

Τοποθετούνται εύκολα και θερμαίνουν χώρους από 50m² έως 90m² με ελάχιστη κατανάλωση καύσιμου.

Atena - 12KW
Atena - 12KW ?????????? ????? Kratki
?????: ??????
?????: 12KW
????? Atena 12KW
????? Atena 12KW ?????????? ????? Kratki
?? ?????? Atena 12KW
Jas - 7KW
Jas - 7KW ?????????? ????? Kratki
?????: ??????
?????: 7KW