Ενεργειακές εστίες Kratki (Αερόθερμες - Χάλυβας)

Τοποθετούνται εύκολα και θερμαίνουν χώρους από 70m² με ελάχιστη κατανάλωση καύσιμου.

Sort gallery by:
Blanka - 8KW - p
Blanka - 8KW - p
Blanka - 8KW
Blanka - 8KW
Blanka - 8KW - c
Blanka - 8KW - c
Lucky - 12KW
Lucky - 12KW
Blanka - 14KW
Blanka - 14KW
Blanka - 12KW - p
Blanka - 12KW - p
Blanka - 12KW
Blanka - 12KW
Blanka - 12KW - c
Blanka - 12KW - c
????? MB - 10KW
????? MB - 10KW
????? MB - 10KW - c
????? MB - 10KW - c
????? MB - 8KW
????? MB - 8KW
Lucky - 16KW
Lucky - 16KW
Lucky - 14KW
Lucky - 14KW
????? MB - 15KW - s
????? MB - 15KW - s
????? MB - 15KW - c
????? MB - 15KW - c
????? MB - 15 KW
????? MB - 15 KW